Νέα εθνικά σήματα Agro

Νέα εθνικά σήματα Agro

Έξι (6) νέα εθελοντικά, φιλοπεριβαλλοντικά, συστήματα πιστοποίησης εκπόνησε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ AGRO 2 Εθνικό σήμα πιστοποίησης για προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 2 χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς AGRO 2. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος γεωργικής παραγωγής, η οποία σήμερα περιλαμβάνει απαιτήσεις για την καλλιέργεια (AGRO 2-1 […]

10 Σεπτεμβρίου, 2021 | |
Οι απόψεις του ΙΠΚ στην δημόσια διαβούλευση για το AGRO 8

Οι απόψεις του ΙΠΚ στην δημόσια διαβούλευση για το AGRO 8

Την αναλυτική άποψή του με συγκεκριμένες προτάσεις, κατέθεσε το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος (ΙΠΚ), συμμετέχοντας στην διαβούλευση σχετικά με το υπό διαμόρφωση AGRO 8. Σύμφωνα με το κείμενο που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΙΠΚ Δρ. Απόστολος Ράντσιος, προτείνεται ένας νέος κύκλος συζητήσεων, στις οποίες θα μπορούσε να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου.

18 Ιουνίου, 2021 | |
Δημόσια διαβούλευση από τον ΕΛΓΟ για το πρότυπο AGRO 8 στο χοιρινό κρέας

Δημόσια διαβούλευση από τον ΕΛΓΟ για το πρότυπο AGRO 8 στο χοιρινό κρέας

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Ιουνίου, καλεί ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα, τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις – παρατηρήσεις τους επί του νέου προτύπου AGRO 8. Συγκεκριμένα  ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα λαμβάνοντας υπόψη: α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων, β) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων   του κλάδου, γ) τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις, τον διεθνή ανταγωνισμό και την  ανάγκη στήριξης […]

Συμμετοχή ΣΕΒΕΚ στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 7

Συμμετοχή ΣΕΒΕΚ στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 7

Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στην Τεχνική Επιτροπή η οποία επεξεργάσθηκε το κείμενο προτύπου του ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT για τις προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων από ζώα εκτρεφόμενα με Μη Γενετικά Τροποποιημένες (ΜΓΤ) ζωοτροφές. Η εν λόγω Τεχνική Επιτροπή συνεδρίασε 4 φορές (21/3/2011, 4/4/2011, 15/4/2011, 6/5/2011) και ολοκλήρωσε το σχέδιο του προτύπου AGRO 7 το οποίο υποβλήθηκε […]