ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ιστορία του ΣΕΒΕΚ αρχίζει το έτος 1977 όταν ως «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ» εκπροσωπούσε συλλογικά τις επιχειρήσεις αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος που νόμιμα λειτουργούσαν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή.

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση του έτους 1993, τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό και η επωνυμία του Συνδέσμου άλλαξε σε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» με το διακριτικό τίτλο ΣΕΒΕΚ.

Για τις διεθνείς του παραστάσεις η επωνυμία του είναι «ASSOCIATION OF GREEK MEAT PROCESSING INDUSTRIES» – S.E.V.E.K.

Σε όλα τα χρόνια της πορείας του, ο ΣΕΒΕΚ δεν σταμάτησε λεπτό να υποστηρίζει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη και καταξίωση των επιχειρήσεων – Μελών του καθώς και των προϊόντων του τομέα κρέατος.

Σύμφωνα όμως με το αρχείο του Συνδέσμου, η ιστορία του ξεκινά πολύ πιο πριν.

Συγκεκριμένα, από το 1952, με την ίδρυση της «ΕΝΩΣΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΡΑΙΩΣ», η οποία αναγνωρίσθη με την υπ΄ αριθμ. 8098/52 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με α.α. καταχωρήσεων 7151/52.