Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Προφίλ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Mη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Αποτελεί τον Κλαδικό φορέα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή κάθε κατηγορίας κρέατος, την επεξεργασία και την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.

Ιστορικό

Η ιστορία του ΣΕΒΕΚ αρχίζει το έτος 1977 όταν ως «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ» εκπροσωπούσε συλλογικά τις επιχειρήσεις αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος που νόμιμα λειτουργούσαν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή.

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση του έτους 1993, τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό και η επωνυμία του Συνδέσμου άλλαξε σε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» με το διακριτικό τίτλο ΣΕΒΕΚ.

Υπηρεσίες προς τα Μέλη