Σ.Ε.Β.Ε.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛHΝIKΩN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α,105 57 ΑΘΗΝΑ
2103253237 ,2103254460
sevek@sevek.gr