Οι απόψεις του ΙΠΚ στην δημόσια διαβούλευση για το AGRO 8

Την αναλυτική άποψή του με συγκεκριμένες προτάσεις, κατέθεσε το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος (ΙΠΚ), συμμετέχοντας στην διαβούλευση σχετικά με το υπό διαμόρφωση AGRO 8.

Σύμφωνα με το κείμενο που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΙΠΚ Δρ. Απόστολος Ράντσιος, προτείνεται ένας νέος κύκλος συζητήσεων, στις οποίες θα μπορούσε να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου.