ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ

Μέλη του ΣΕΒΕΚ μπορούν να γίνουν οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας κρέατος και παρασκευασμάτων με βάση το κρέας που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή

Τα Μέλη του ΣΕΒΕΚ διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.

Τακτικά Μέλη του ΣΕΒΕΚ εγγράφονται επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος, ανεξαρτήτως μεγέθους, που νομίμως λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια.

Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται τα παράσxoντα εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύνδεσμο, την Πολιτεία ή την  Κοινωνίαν εν΄ γένει.

Γιατί να γίνω Μέλος

Γιατί έχεις

  • Πολλά πλεονεκτήματα
  • Στοχευόμενες υπηρεσίες
  • Σημαντικούς λόγους
  • Προστιθέμενη αξία και
  • Μόνο όφελος !

Ένωσε τις δυνάμεις σου με τον κλαδικό Σύνδεσμο με τον οποίο σας συνδέουν      ΚΟΙΝΟΙ Στόχοι, ΚΟΙΝΕΣ ΠροοπτικέςΚΟΙΝΑ Προβλήματα απέκτησε ένα σύμμαχο που σε στηρίζει, σε εκπροσωπεί, σε ενημερώνει.

Γιατί Συλλογικά πετυχαίνουμε περισσότερα !