ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΕΒΕΚ ΄΄ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ΄΄

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΕΒΕΚ ΄΄ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ΄΄

15/10/2002, 18.30

Εσπερίδα ΣΕΒΕΚ “Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ”

Εσπερίδα ΣΕΒΕΚ “Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ”

27/3/2002, 8.00 μ.μ.