Ημερίδα ΣΕΒΕΚ ΄΄Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος, Προβλήματα και προοπτικές΄΄

Ημερίδα ΣΕΒΕΚ ΄΄Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος, Προβλήματα και προοπτικές΄΄

Τετάρτη 22/3/2000