«Διεργασίες Αναλυτικής Τεχνολογίας (PAT) και εφαρμογές στην Παραγωγή Κρέατος και Προϊόντων του. Επαλήθευση του ΣΔΑΤ»

22/3/2021

17.00

Η ανάπτυξη και εφαρμογή των Διεργασιών Αναλυτικής Τεχνολογίας (Process Analytical Technology, PAT) στη βιομηχανία επεξεργασίας είναι απόρροια της διαπίστωσης ότι ο ποιοτικός έλεγχος δεν θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε επίπεδο τελικών προϊόντων αλλά να στηρίζεται στο σχεδιασμό των διεργασιών με προδιαγραφές ποιότητας.

Η προσέγγιση PAT στην επεξεργασία των τροφίμων αφορά σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος κατά τρόπο αποδοτικό, ανιχνεύσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μέσω on-line/in-line μετρήσεων κρίσιμων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο.

Με βάση τις παραπάνω τεχνολογίες (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό) έχουν αναπτυχθεί αισθητήρες, οι οποίοι αξιοποιούμενοι στα πλαίσια των PAT φαίνεται να παρέχουν σημαντική πληροφορία σε σχέση με την εκτίμηση της μικροβιολογικής ποιότητας, ασφάλειας, αυθεντικότητας και νοθείας προϊόντων κρέατος.

Τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο ενδιαφέρον αυτό θέμα θα αναπτύξει ο καθηγητής Μικροβιολογίας τροφίμων του ΓΠΑ Γιώργος Νυχάς σε ανοιχτό webcast την Δευτέρα 22/3/2021.

Αμέσως μετά, ο καθηγητής Σπύρος Ραμαντάνης θα παρουσιάσει τις μεθόδους, διαδικασίες, δοκιμές, αξιολογήσεις για την “Επαλήθευση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων” .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ