Εσπερίδα ΣΕΒΕΚ “Η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και η επισήμανσή τους”

27/3/2002

8.00 μ.μ.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ και η Συμβουλευτική του Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ –  στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής ενημέρωσης των επιχειρήσεων – Μελών του και της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη νέα  νομοθεσία της Ε.Ε. για την ασφάλεια των Τροφίμων και την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2001/101/ΕΚ (26.11.2001) στην επισήμανση προϊόντων με βάση το κρέας – QUID, διοργανώνει την Τετάρτη 27/3/2002 (αποκλειστικά για τις Επιχειρήσεις – Μέλη του) ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα ΄΄Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ΄΄. 

Στο πρώτο μέρος της εσπερίδας, ο καθηγητής Ι. Μεταξόπουλος θα αναπτύξει το θέμα ΄΄Η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων΄΄ ενώ στο δεύτερο μέρος, η Γεν. Γραμματέας του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. και μέλος της Σ.Ε.Τ.Ε. κα Δ. Μπακιρλή θα παρουσιάσει τα πρακτικά θέματα, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς της βιομηχανίας γύρω από την εφαρμογή της Οδηγίας 2001/101/ΕΚ στα προϊόντα με βάση το κρέας.

Με βάση τις εισηγήσεις αλλά και την αξιόλογη εργασία που έχει γίνει από την ΣΕΤΕ, θα δοθεί η ευκαιρία να ανοίξει συζήτηση για τα επίκαιρα αυτά θέματα  και την εφαρμογή τους στα προϊόντα του κλάδου μας, η οποία θα συμβάλλει στην κατανόησή τους και στην κατάλληλη προετοιμασία επί της εφαρμογής τους.

Η εσπερίδα θα είναι ανοικτή αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις – Μέλη του ΣΕΒΕΚ και απευθύνεται εκτός των νομίμων εκπροσώπων και σε όλα τα αρμόδια στελέχη τους (υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας, παραγωγής κλπ.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ