Εσπερίδα ΣΕΒΕΚ “Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ”

27/3/2002

8.00 μ.μ.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ και η Συμβουλευτική του Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ –  στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής ενημέρωσης των επιχειρήσεων – Μελών του και της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τη νέα  νομοθεσία της Ε.Ε. για την ασφάλεια των Τροφίμων και την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2001/101/ΕΚ (26.11.2001) στην επισήμανση προϊόντων με βάση το κρέας – QUID, διοργανώνει ενημερωτική εσπερίδα με θέμα : ΄΄Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ΄΄ .

Με βάση τις εισηγήσεις αλλά και την αξιόλογη εργασία που έχει γίνει από την ΣΕΤΕ, θα δοθεί η ευκαιρία να ανοίξει συζήτηση για τα επίκαιρα αυτά θέματα  και την εφαρμογή τους στα προϊόντα του κλάδου μας, η οποία θα συμβάλλει στην κατανόησή τους και στην κατάλληλη προετοιμασία επί της εφαρμογής τους.

Η εσπερίδα θα είναι ανοικτή αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις – Μέλη του ΣΕΒΕΚ και απευθύνεται εκτός των νομίμων εκπροσώπων και σε όλα τα αρμόδια στελέχη τους (υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας, παραγωγής κλπ.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ