Επαρκείς διευκρινήσεις & εξηγήσεις για την ψηφιακή πλατφόρμα easyagroexpo.gov.gr στο Webinar του ΙΠΚ/ ΣΕΤΕ-ΣΕΒΕΚ

Μέσα από μία ιδιαίτερα πλήρη και αναλυτική εισήγηση, τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κες Μαίρη Γιαννιού (Προϊσταμένη του Τμήματος Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίμων του ΥπΑΑΤ) και Ανθούλα Λάγιου (Κτηνίατρος MSc του Τμήματος Σφαγείων, Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ) συνεπικουρούμενες από τις κες Παπαδάκη, Κατσιχόλη, Ντούτου και τον κ. Μιχαήλ Φλώρο) παρουσίασαν την λειτουργική εφαρμογή της Ψηφιακής Πλατφόρμας easyagroexpo.gov.gr του ΥπΑΑΤ (στο πλαίσιο του gov.gr ΒΕΤΑ), στις 8/2/21 σε ανοιχτή διαδικτυακή ενημέρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους με τον τομέα κρέατος και παρασκευασμάτων αυτού, την οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος –ΙΠΚ- και η Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ.

Εκτός της ανάλυσης των χαρακτηριστικών και της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων στην εν λόγω εφαρμογή, παρουσιάσθηκαν στους συμμετέχοντες συγκεκριμένα παραδείγματα από περιπτώσεις έκδοσης Πιστοποιητικών εξαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης και σε χώρες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών που προκύπτουν από την τελική επιβεβαίωση και τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.

Τα στελέχη του ΥπΑΑΤ εξέφρασαν για μια ακόμα φορά την προθυμία τους για απαντήσεις προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση αρμοδιότητάς τους.

Τέλος, δήλωσαν πρόθυμοι για επανάληψη της τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να δοθούν τυχόν επιμέρους χρήσιμες διευκρινίσεις στους ασχολούμενους με τις εξαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Στο ΙΠΚ θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με ερωτήσεις και διευκρινίσεις που θα τεθούν στην προσεχή ενημερωτική ανοιχτή τηλεδιάσκεψη και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνουν μέσω του e-mail ipk@sevek.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ