Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (2η Πρόσκληση Ωφελουμένων) – Β’ Κύκλος (20.11.2020)

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (2η Πρόσκληση Ωφελουμένων) – Β’ Κύκλος (20.11.2020)

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.) ανακοινώνει:
Α) τον Πίνακα Επιλέξιμων αιτήσεων
Β) τον πίνακα Απορριφθέντων αιτήσεων και
Γ) τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης για 8 Περιφέρειες της χώρας, της Πρόσκλησης 1/2020 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος» με κωδ. ΟΠΣ 5002525, Β’ ΚΥΚΛΟΣ.

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής β΄ κύκλου

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής β΄ κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής Β’ ΚΥΚΛΟΥ, για την πράξη με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», παρατείνεται μέχρι και στις 18.10.2020 και ώρα 23:59:59.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Β’ΚΥΚΛΟΣ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Β’ΚΥΚΛΟΣ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

ΝΕΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Β’ΚΥΚΛΟΣ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ «Σ.Ε.Β.Ε.Κ.», ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», με κωδικό ΟΠΣ 5002525, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία […]

Ανάρτηση Οριστικών αποτελεσμάτων της 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (2η Πρόσκληση Ωφελουμένων) – Β’ Κύκλος (18.12.2020)

Ανάρτηση Οριστικών αποτελεσμάτων της 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (2η Πρόσκληση Ωφελουμένων) – Β’ Κύκλος (18.12.2020)

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.)  ανακοινώνει: Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης για 8 Περιφέρειες της χώρας, της Πρόσκλησης 1/2020 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος» με κωδ. ΟΠΣ 5002525, Β’ ΚΥΚΛΟΣ. Συνημμένα αναρτώνται: Οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά Περιφέρεια: ΥΠΟΕΡΓΟ 3-ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 […]

Έναρξη της υποβολής αιτήσεων Β’ Κύκλου

Έναρξη της υποβολής αιτήσεων Β’ Κύκλου

Έναρξη της υποβολής αιτήσεων Β’ ΚΥΚΛΟΣ Έναρξη Υποβολής αιτήσεων Ωφελουμένων στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», B’ ΚΥΚΛΟΣ  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002525 O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ «Σ.Ε.Β.Ε.Κ.», ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», με κωδικό ΟΠΣ 5002525, που υλοποιείται στο […]

Διακύρηξη Διαγωνισμού

Διακύρηξη Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 09.02.2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΕΩς 14.02.2020 ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ 1. Ανακοίνωση Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων Πατήστε εδώ. 2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πατήστε εδώ. 3. Δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή Πατήστε εδώ. 4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για εργαζόμενους Πατήστε εδώ. 5. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για εποχικά εργαζόμενους Πατήστε εδώ. 6. Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πατήστε εδώ.

Οι προοπτικές εργασίας στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος – Επιδοτούμενα προγράμματα σε ολόκληρη τη χώρα

Οι προοπτικές εργασίας στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος – Επιδοτούμενα προγράμματα σε ολόκληρη τη χώρα

Θεματικό εργαστήριο με θέμα “Upskilling εργαζομένων: Νέες προοπτικές στην αγορά εργασίας μέσω της συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος”

Ανακοίνωση προς Οικονομικούς Φορείς

Ανακοίνωση προς Οικονομικούς Φορείς

Ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς ότι λόγω τεχνικού προβλήματος η διαδικασία ανοίγματος «Δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών», του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» με κωδικό ΟΠΣ: 5002525, δεν κατέστη δυνατή και ως εκ τούτου μετατίθεται για την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα […]

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κατάρτιση & Πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας Κρέατος»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κατάρτιση & Πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας Κρέατος»

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (δ.τ.: Σ.Ε.Β.Ε.Κ.), ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» με κωδικό ΟΠΣ: 5002525, έχει αναλάβει την υλοποίηση της, με βάση την απόφαση ένταξης της Πράξης, με αρ. πρωτ. 6036/822/Α3/16.11.2017 και την 1η τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 5288/Β3/1140/30.08.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. ΠΡΑΞΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ». ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 500 2525 / ΕΣΠΑ 2014-2020 |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. ΠΡΑΞΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ». ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 500 2525 / ΕΣΠΑ 2014-2020 |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ», ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5002525, ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Ο ΣΕΒΕΚ Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, […]