Διακύρηξη Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 09.02.2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΕΩς 14.02.2020

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

1. Ανακοίνωση Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων Πατήστε εδώ.

2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πατήστε εδώ.

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή Πατήστε εδώ.

4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για εργαζόμενους Πατήστε εδώ.

5. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για εποχικά εργαζόμενους Πατήστε εδώ.

6. Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πατήστε εδώ.