ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Β’ΚΥΚΛΟΣ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

ΝΕΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (Β’ΚΥΚΛΟΣ), ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ «Σ.Ε.Β.Ε.Κ.», ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», με κωδικό ΟΠΣ 5002525, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την έναρξη της υποβολής αιτήσεων (Β’ ΚΥΚΛΟΣ), για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, στο έργο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος».

Από την Τετάρτη 16.09.2020, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να καταχωρούν την αίτηση συμμετοχής τους, για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. στη διεύθυνση:

https://sevek.gr/portal/el/β-πρόσκληση-για-ωφελούμενους

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ωφελούμενοι που κατοικούν μόνιμα στις Περιφέρειες που αναφέρονται στην Πρόσκληση 01/2020 του ΣΕΒΕΚ (παράγραφος 3.3)  .

Ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση – δικαιολογητικά και κατοικούν μόνιμα σε Περιφέρειες εκτός των 8 Περιφερειών του σημείου 3.3 της Πρόσκλησης, θα απορρίπτονται.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν και περιλαμβάνουν πιστοποίηση, είναι:

Α/Α 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1Στέλεχος τμήματος  υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατοςΣτέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
2Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατοςΣτέλεχος διαχείρισης αποθήκης

 

3Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – παραγωγής χαρμανιώνΕιδικός βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων – Τεχνικός Παραγωγής χαρμανιών
4Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίαςΕιδικός βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας και κρεατοσκευασμάτων – Τεχνικός Συσκευασίας
5Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Επεξεργασίας κρέατοςΕξωτερικός πωλητής

Τα προγράμματα κατάρτισης & πιστοποίησης θα υλοποιηθούν με τηλεκατάρτιση. Η διάρκεια της κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 90 ώρες (72 ώρες θεωρία και 18 ώρες cases studies).

Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα μικτό (σύνολο 450 € μικτά).

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη έως και την Τετάρτη 14.10.2020.

Αποστολή Δικαιολογητικών έως και 19.10.2020

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου: http://www.sevek.gr.