Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη εφαρμογής ενωσιακής νομοθεσίας για τον καθορισμό ανωτάτων ορίων trans λιπαρών οξέων στα τρόφιμα από την 1η Απριλίου 2021

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη εφαρμογής ενωσιακής νομοθεσίας για τον καθορισμό ανωτάτων ορίων trans λιπαρών οξέων στα τρόφιμα από την 1η Απριλίου 2021

Ο Ε.Φ.Ε.Τ.  εφιστά την προσοχή στις επιχειρήσεις τροφίμων ότι από την 1η Απριλίου 2021 άρχισε η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2019/649  της Επιτροπής), η οποία προβλέπει ότι «η περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά (εκτός των trans-λιπαρών που αποτελούν φυσικά συστατικά του λίπους ζωικής προέλευσης) σε τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και σε […]

9 Φεβρουαρίου, 2021 | |