Οδηγός για την εφαρμογή του HACCP στα πτηνοσφαγεία

Έναν λεπτομερή Οδηγό για την εφαρμογή του HACCP στα πτηνοσφαγεία δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Οδηγός, την επιμέλεια του οποίου είχε το Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (Γ. Δ. Κτηνιατρικής), περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τους επιχειρηματίες του κλάδου αλλά και για τους επισήμους κτηνιάτρους στο πλαίσιο άσκησης του επίσημου ελέγχου στα πτηνοσφαγεία.

Ο οδηγός περιλαμβάνει πέντε ενότητες:

  1. Διαδικασίες έγκρισης
  2. Προαπαιτούμενα προγράμματα (ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής)
  3. Οι διαδικασίες
  4. Σύστημα HACCP
  5. Υποδείγματα εντύπων αυτοελέγχου.