Τα παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα της Ελλάδας

Τα παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα της Ελλάδας

Άρθρο του κ. Ιωάννη Αμβροσιάδη, Καθηγητή του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Μέλος του Ι.Π.Κ. Δημοσιεύθηκε στο MeatPlace τ. 98/1-2.2020