Τα παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα της Ελλάδας

Άρθρο του κ. Ιωάννη Αμβροσιάδη, Καθηγητή του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., Μέλος του Ι.Π.Κ.

Δημοσιεύθηκε στο MeatPlace τ. 98/1-2.2020