Έκτακτα & προσωρινά μέτρα ενόψει της κρίσης στην Ουκρανία και τη Ρωσία σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων

Με ανακοίνωσή του, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα ενόψει της κρίσης στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κρίση στις δύο χώρες έχει επηρεάσει την προμήθεια ορισμένων α’ υλών, όπως είναι το σιτάρι, οι ελαιούχοι σπόροι, το ηλιέλαιο.

Τα τρόφιμα αυτά εισάγονταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό από Ουκρανία και Ρωσία, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων.

Πλέον, η βιομηχανία τροφίμων αναζητά εναλλακτικές λύσεις, όμως αυτό δημιουργεί προβλήματα ως προς την τήρηση της σχετικής Νομοθεσίας για την επισήμανση των τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη προέτρεψε τα κράτη-μέλη της να δείξουν ευελιξία, με ορισμένες προϋποθέσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους, και πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της σωστής πληροφόρησης του καταναλωτή, ο ΕΦΕΤ επιτρέπει προσωρινά στις επιχειρήσεις:

  1. Να χρησιμοποιούν κατά παρέκκλιση του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 για τα εξευγενισμένα έλαια και λίπη φυτικής προέλευσης τους όρους: “φυτικό έλαιο” και “φυτικά λίπη” αντίστοιχα, χωρίς την υποχρέωση οι όροι αυτοί να ακολουθούνται από απαρίθμηση ενδείξεων της ειδικής φυτικής προέλευσης.
  2. Να χρησιμοποιούν κατά παρέκκλιση του ίδιου Κανονισμού, για τα μείγματα αλεύρων τον όρο “άλευρα” απαριθμώντας τα είδη των δημητριακών, χωρίς να ισχύει η φθίνουσα σειρά.

Επίσης, επισημαίνεται πως σε τυχόν ελέγχους, η μη συμμόρφωση μιας επιχείρησης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 θα αντιμετωπίζεται από τις αρχές με σχετική ευελιξία κατά περίπτωση, και μόνο αν εφόσον η επιχείρηση τεκμηριώνει τη δυσκολία εφαρμογής των απαιτήσεων του Κανονισμού.