Αφαίρεση της ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ Ε171 -ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ- από τον Επίσημο κατάλογο πρόσθετων της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα στις 8 Οκτωβρίου 2021, την αφαίρεση της χρωστικής Ε171 (διοξείδιο του τιτανίου), από τον Κανονισμό 1333/2008 που αφορά τα πρόσθετα στα τρόφιμα.

Ο νέος κανονισμός που θα εκδοθεί, θα επιτρέπει την χρήση της χρωστικής E 171 στα τρόφιμα, ΜΟΝΟ 6 μήνες μετά από την ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού που θα απαγορεύει την χρήση της χρωστικής Ε 171.

Τα τρόφιμα που θα παρασκευάζονται 6 μήνες μετά από την ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού μπορεί να διατίθενται στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ή την τελική ημερομηνία ανάλωσης.