ΗΠΑ και Ε.Ε.: Πώς θα μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου από τη γεωργία-κτηνοτροφία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν μια πρωτοβουλία για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου. Πρόκειται για την Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο, που θα ξεκινήσει στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή τον Νοέμβριο στη Γλασκώβη.

Το μεθάνιο είναι ένα από τα ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου και, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της καθαρής αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,0 βαθμό Κελσίου σε σύγκριση με την προ-βιομηχανική εποχή. Έτσι, η ταχεία μείωση των εκπομπών μεθανίου θεωρείται σήμερα ως η πιο αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο εγγύς μέλλον.

Οι χώρες που εντάσσονται στην Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο δεσμεύονται σε έναν συλλογικό στόχο μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 2020, έως το 2030.

Οι κυριότερες πηγές εκπομπών μεθανίου σήμερα περιλαμβάνουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, τη γεωργία και τους χώρους ταφής απορριμμάτων. Αυτοί οι τομείς έχουν διαφορετικές δυνατότητες βραχυπρόθεσμης μείωσης του μεθανίου, αλλά μεγαλύτερες δυνατότητες παρουσιάζει ο τομέας της ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας υιοθέτησε τον Οκτώβριο του 2020 μια στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στους βασικούς τομείς, που καλύπτουν την ενέργεια, τη γεωργία και τα απόβλητα. Όσον αφορά τη γεωργία, σχεδιάζει να επιταχύνει την υιοθέτηση τεχνολογιών που μειώνουν τις εκπομπές μεθανίου και μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής τους· επιπλέον, προωθεί την παραγωγή βιομεθανίου από γεωργικά απόβλητα και υπολείμματα.

Αντίστοιχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν φιλόδοξους στόχους σε πολλά μέτωπα, με τους νέους νόμους που υπέγραψε ο Πρόεδρος Μπάιντεν σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αναφορικά με τη γεωργία-κτηνοτροφία, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ετοιμάζεται να επεκτείνει σε μεγάλη έκταση την εθελοντική υιοθέτηση «έξυπνων» γεωργικών πρακτικών, με κίνητρα για βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης κοπριάς, βελτιωμένες ζωοτροφές, κομποστοποίηση και άλλες πρακτικές. Το αμερικανικό Κογκρέσο εξετάζει μάλιστα συμπληρωματική χρηματοδότηση για να υποστηρίξει πολλές από αυτές τις προσπάθειες.

Μέχρι στιγμής, εκτός της ηγεσίας της Ε.Ε., έχουν δώσει την υποστήριξή τους στην Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο, οκτώ χώρες: Αργεντινή, Γκάνα, Ινδονησία, Ιράκ, Ιταλία, Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες. Ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, αναζητούνται και άλλες χώρες για να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία.