Στις 23 Σεπτεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής για τα Συστήματα Τροφίμων

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής για τα Συστήματα Τροφίμων.

Στόχος είναι να γίνει η αρχή για μια τολμηρή δράση που θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος παράγει, καταναλώνει και σκέφτεται για τα τρόφιμα.

Η Σύνοδος θεωρείται μάλιστα από τον ΟΗΕ ως ένα κρίσιμο βήμα που δίνει ώθηση και στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει.

Οι στόχοι της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με τους διοργανωτές της, είναι:

  • Να ενισχυθεί η δημόσια συζήτηση σχετικά με τη σημασία που έχουν τα συστήματα τροφίμων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
  • Δράσεις, με μετρήσιμα αποτελέσματα, για τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων· σε αυτές θα κληθούν να συνδράμουν οι πάντες: ηγέτες κρατών, πόλεις, κοινότητες, επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών, καταναλωτές, παραγωγοί τροφίμων.
  • Η διατύπωση των βασικών αρχών οι οποίες θα θέσουν τα συστήματα τροφίμων στο επίκεντρο των στόχων βιωσιμότητας της επόμενης δεκαετίας.
  • Ένα σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των δράσεων, το οποίο θα επιτρέψει τον διαμοιρασμό κάθε εμπειρίας και γνώσης που προκύπτει.