ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ FAO (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) : “Ο κορωνοϊός δεν μεταδίδεται ούτε από τρόφιμα ούτε από συσκευασίες”

Ο ιός που προκαλεί τον COVID-19 δεν αποτελεί άμεση ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Τα τρέχοντα δεδομένα υποδεικνύουν ότι ούτε τα τρόφιμα ούτε η συσκευασία των τροφίμων δεν αποτελούν οδό για τη μετάδοση ιών, όπως ο SARS-CoV-2.

Οι κορονοϊοί δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν στα τρόφιμα ή στις επιφάνειες, αλλά μπορούν σε ανθρώπους και ορισμένα ζώα. Μόλις βρεθούν στο περιβάλλον, οι ιοί υποβαθμίζονται και γίνονται λιγότερο μολυσματικοί, σύμφωνα με το έγγραφο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, αν και η ανίχνευση ιών ή ιών ριβονουκλεϊνικού οξέος (RNA) στα τρόφιμα και τις συσκευασίες τροφίμων παρέχει στοιχεία προηγούμενης μόλυνσης και δεν αμφισβητείται, δεν υπάρχει επιβεβαίωση του SARS-CoV-2 ή άλλου είδους ιός που προκαλεί αναπνευστικές ασθένειες, μεταδίδεται από τρόφιμα ή συσκευασίες τροφίμων και προκαλεί ασθένειες σε άτομα που αγγίζουν τα μολυσμένα προϊόντα ή τις συσκευασίες τροφίμων

Πορηγούμενες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά, συμπεριλαμβανομένης της εβδομαδιαίας κινεζικής CDC, έχουν συνδέσει περιπτώσεις ασθενειών με συσκευασίες προϊόντων ψυχρής αλυσίδας που έχουν μολυνθεί από τον ιό.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν να διασφαλίσουν τη διατήρηση της ακεραιότητας της τροφικής αλυσίδας και τη διαθεσιμότητα επαρκών και ασφαλών τροφίμων για τους καταναλωτές, χωρίς να περιορίζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού με αναποτελεσματικά μέτρα.

Οι εστίες του COVID-19 έχουν συνδεθεί με εργαζόμενους σε φάρμες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος, πουλερικών, ψαριών, φρούτων και λαχανικών και τροφών για κατοικίδια.

Ένας μολυσμένος εργαζόμενος μπορεί να μολύνει συναδέλφους, να μολύνει το περιβάλλον παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και τρόφιμα ή υλικά τροφίμων που μπορεί να οδηγήσουν σε εμπορικούς περιορισμούς, ακόμη και αν δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων.

Μια σειρά απαγορεύσεων εισαγωγής και εξαγωγής τέθηκαν σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η Κίνα δοκίμασε τις εισαγωγές τροφίμων και συσκευασιών για τον SARS-CoV-2 κατά την είσοδο στη χώρα.

Η μικροβιολογική περιβαλλοντική δειγματοληψία έχει ρόλο στην επαλήθευση πρωτοκόλλων υγιεινής, αλλά η δοκιμή για τον SARS-CoV-2 σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή σε συσκευασίες τροφίμων είναι δαπανηρή, χρονοβόρα και δεν βοηθά στη λήψη αποφάσεων βάσει κινδύνων για την προστασία των καταναλωτών και δεν συνιστάται.

Ο ιός είναι ευαίσθητος στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα απολυμαντικά και απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον επεξεργασίας τροφίμων.

Ο ΠΟΥ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ) συνιστά απολυμαντικά με περισσότερο από 70 % αλκοόλ με επαρκή χρόνο επαφής για απολύμανση.

Τα κοινά απολυμαντικά με ενεργά συστατικά που βασίζονται σε ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου και χλώριο έχουν επίσης ιοκτόνες ιδιότητες.