Νέα έντυπα ελέγχου επιχειρήσεων από τον ΕΦΕΤ

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΕΤ παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ανάπτυξης των αναθεωρημένων εντύπων ελέγχου,  προκειμένου αυτά να συμπεριλαμβάνουν:

  • τη παραμετροποίηση των σημείων ελέγχου βάσει σπουδαιότητας/βαρύτητας,
  • τη διαβάθμιση των ευρημάτων με χρήση βαθμολογίας,
  • τη συνολική κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε επίπεδα συμμόρφωσης,
  • την αξιοποίηση της συνολικής κατάταξης για τον ορισμό της συχνότητας επιθεώρησης των επιχειρήσεων σε εφαρμογή της ΚΥΑ 1408/274009/9-10-20.

Με την χρήση των νέων εντύπων ελέγχου  κάθε επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως Υψηλού, Μέσου ή Χαμηλού κινδύνου ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης της που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο.

Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι κομβικής σημασίας τόσο ως παράμετρος η οποία συνυπολογίζεται για το συνολικό προφίλ επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό της συχνότητας επιθεώρησης όσο και για την επιλογή των μέτρων συμμόρφωσης ή κυρώσεων που θα επιβληθούν στην επιχείρηση.