Πανδημία και … αγορά κρέατος

Τις απόψεις τους για τις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία στις επιχειρήσεις του κλάδου, εξέφρασαν οι κ.κ. Στ. Σκαρίμπας (Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕΚ και Γεν. Δ/ντής ELVIDA FOODS) και Ανδρ. Δημητρίου (Αναπλ. Γεν. Γραμ. ΣΕΒΕΚ και Πρόεδρος Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ), σε αφιέρωμα του κλαδικού περιοδικού MEAT NEWS.

Συγκεκριμένα, το κλαδικό περιοδικό Meat News, ανιχνεύοντας τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία σε όλη την κλίμακα της αγοράς κρέατος, απευθύνθηκε σε εκπροσώπους του τομέα από την πρωτογενή παραγωγή, την μεταποίηση, την διακίνηση.

Κοινή συνεσταμένη όλων, η διαπίστωση ότι ο τομέας του κρέατος παρά τις πιέσεις που δέχθηκε διατηρεί την δυναμικότητά του, αλλά είναι υποχρεωμένος σε νέες στρατηγικές.