Ημερίδα ΣΕΒΕΚ ΄΄Ιχνηλασιμότητα προϊόντων και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Αυτοέλεγχος, έλεγχος και επιθεωρήσεις΄΄

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ – και η Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επιχειρήσεων – Μελών του και στην ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/13 και το προβλεπόμενο σύστημα ιχνηλασιμότητας, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα πρόσφατης κοινοτικής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του τομέα, διοργάνωσε στις 7/3/2001,  ημερίδα με θέμα ΄΄ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ΄΄.

Στο Α΄ μέρος της ημερίδας, τα Μέλη της ΣΕΤΕ κα Αρ. Παππά, κος Νικ. Αλεξάκης παρουσίασαν το θέμα «Σύστημα ιχνηλασιμότητας προϊόντων αλλαντοποιίας. Οδηγία 2000/13».

Στο Β΄ μέρος, η κα Αρ. Παππά και ο κος Αντ. Αλυσσανδράκης παρουσίασαν το θέμα «Κοινοτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων – Εμπειρία – Παρατηρήσεις».

Ακολούθησε ευρεία συζήτηση όλων των παρευρισκομένων, με χρήσιμα συμπεράσματα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ