ΣΗΜΑ «ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΒΕΚ»

ΣΗΜΑ «ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΒΕΚ»

Μία πρωτοβουλία του ΣΕΒΕΚ, η οποία είχε  τεθεί και κατά το παρελθόν στην εθελοντική κρίση των Επιχειρήσεων – Μελών του, ορισμένα από τα οποία έχουν αξιοποιήσει το «Σήμα Μέλους ΣΕΒΕΚ» επί των συσκευασιών τους, επί των παραστατικών τους, επί των διαφημιστικών τους μηνυμάτων, στο site τους κλπ., συμβάλλοντας στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Συνδέσμου, επανέφερε το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ.