ΑΡΙΣΤΗ αλλαντικά

ΑΡΙΣΤΗ αλλαντικά

Ιδρύθηκε το 2010 από τον κ. Νίκο Βενετσάνο αλλά με φορείς παλαιούς και έμπειρους στον κλάδο.
Η ιστορία ξεκινάει το 1923 από τη Μικρά Ασία, με τον πρόσφυγα Νίκο Διακοδημήτρη.