ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

30 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ