Απολογισμός 2022 της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων στη χώρα μας

Στην σύνταξη της 3ης Έκθεσης – Απολογισμό της για το έτος 2022, προχώρησε η «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» καταγράφοντας ενέργειες, προγράμματα και δράσεις που υλοποίησαν με δική τους πρωτοβουλία Μέλη της Συμμαχίας κατά το 2022 (ολοκληρωμένες ενέργειες και διαρκή προγράμματα).

Στη συλλογική αυτή προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε το 2020 με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, ενώνουν τις δυνάμεις τους δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος – ΙΠΚ –, στοχεύοντας να γίνει μέρος της λύσης, συμμετέχει στην «Συμμαχία».

Μπορείτε να διαβάσετε την 3η Έκθεση – Απολογισμό της «Συμμαχίας» έτους 2022 εδώ ενώ στην σελίδα 33 μπορείτε να δείτε την δράση του ΙΠΚ.