Η νέα Διοίκηση του Σωματείου Κρεοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης

Την νέα Διοίκηση που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 26 και 27 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το Σωματείο Κρεοπωλών Ν. Θεσσαλονίκης. Στη θέση του προέδρου εξελέγη για μία ακόμη θητεία ο Σάββας Κεσίδης.

Συγκεκριμένα, το νέο Δ.Σ. αποτελούν οι:

Πρόεδρος : Κεσίδης Σάββας του Θεόφιλου

Αντιπρόεδρος : Καλαμπάκας Ευλάμπιος του Κων/νου

Γεν. Γραμματέας : Μπαλαμπανίδης Νικόλαος του Παύλου

Ταμίας : Σκευαράκης Χρήστος του Αλεξίου

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων : Καϊκης Κων/νος του Βασιλείου

Έφορος Περιφέρειας : Διαμελας Αθανάσιος του Αστερίου

Έφορος Γραφείου : Μαβινίδης Γεώργιος του Κων/νου

Μέλη : Γκορης Κων/νος του Σταύρου, Κοπαϊδης Αλέξανδρος του Σωτηρίου, Μιχαηλίδης Παντελής του Αντωνίου, Πασχαλούδης Λεωνίδας του Αποστόλου

          Αναπληρωματικά Μέλη : Καπαράς Σωτήριος του Γεωργίου, Χατζηαναστασίου Γεώργιος του Αναστασίου.

Ελεγκτική Επιτροπή : Τυροβούζης Δημήτριος του Αθανασίου, Σκευαράκης Μιχαήλ του Αλεξίου, Καρανικόλας Ιωάννης του Γεωργίου