Νέα ηγεσία στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ ανέδειξαν οι αρχαιρεσίες της 10ης Μαρτίου 2021

Νέα Πρόεδρος εξελέγη η κα. Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και με μεγάλη εμπειρία σε ανώτατες Στελεχιακές Θέσεις, σε μεγάλες Εταιρείες (ΔΕΛΤΑ Α.Ε., VIVARTIA Α.Ε., CHIPITA A.E.), κυρίως στους τομείς Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και του HR.

Η κα Οικονόμου είναι παράλληλα Μέλος του ΣΕΒ, της ΕΑΣΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων και σωματείων.

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης, στην οποία συμμετείχαν παλιά, αλλά και νέα Μέλη, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις μικρομεσαίων και μεγάλων αλλαντοβιομηχανιών και βιομηχανιών επεξεργασίας κάθε κατηγορίας κρέατος, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι μέχρι σήμερα δράσεις του Συνδέσμου για όλα τα τρέχοντα θέματα του κλάδου, ενώ συζητήθηκαν τα προβλήματα, καθώς και οι προοπτικές του προϊόντος και του τομέα για τα προσεχή έτη.

Το Προεδρείο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πλαισιώνουν ως Α’ Αντιπρόεδρος ο κ. Στέλιος Σκαρίμπας, Β’ Αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτρης Γερανίδης , Γενική Γραμματέας η κα Δέσποινα Μπακιρλή και Ταμίας ο κ. Ευάγγελος Δημητρίου.

Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕΚ για την τριετία 2021 – 2024 διαμορφώνεται ως εξής :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Οικονόμου Αγγελική                 Π. Γ. ΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Σκαρίμπας Στυλιανός                EΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Γιορανίδης Δημήτριος              ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Μπακιρλή Δέσποινα                  Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΑΜΙΑΣ                                  Δημητρίου Ευάγγελος               ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ

ΜΕΛΗ                                     Ουλούκης Κων/νος Άγγελος    ΦΑΕΘΩΝ ΑΒΕΕ

                                                             Σαμπατακάκης Άγγελος            Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :      Δημέλη Μαριάννα                       ΒΙΚΡΕ ΑΕ

                                                             Μουτεβελή Παναγιώτα              ΔΗΜ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ