Στ. Σκαρίμπας : “Η αντίληψη για την ασφάλεια και την υγιεινή θα αλλάξει σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας”