Στέλιος Σκαρίμπας “Προστασία των κτηνοτρόφων και πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού”