Φάκελος Γύρος : Μία προσπάθεια 15 χρόνων. Μία ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι”