Με το νέο Πρόεδρο του ΕΦΕΤ συναντήθηκε ο ΣΕΒΕΚ

Σε καλό και εποικοδομητικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2013 σύσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΒΕΚ (κ.κ. Παν. Νίκας, Δέσποινα Μπακιρλή, Εμ. Δομαζάκης, Σωτ. Λαύκας, Γ. Γιατράκος, Στ. Σκαρίμπας, Κων. Υφαντής, Γ. Οικονόμου) με τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Ιωάννη Τσιάλτα, τον Αντιπρόεδρο κ. Παν. Βασιλόπουλο, παρουσία της Διευθύντριας Ελέγχου Επιχειρήσεων κας Δημ. Παντελεάκη και του Διευθυντή Εργαστηριακών Ελέγχων κ. Κωνστ. Μπαρμπέρη.

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ τέθηκαν τα τρέχοντα θέματα σχετικά με την Εναρμόνιση της Εθνικής με την Κοινοτική  νομοθεσία σε θέματα ορισμών, διαδικασιών κλπ. τον συντονισμό των ελέγχων ποιότητας από μία κρατική αρχή και όχι αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων από ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Αγορανομικές υπηρεσίες, Περιφέρειες κλπ., το σχέδιο νόμου μέτρων και κυρώσεων στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων κλπ.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ αναφέρθηκε στο νέο πνεύμα που επιθυμεί να εμφυσήσει στον Φορέα και στην διάθεση συνεργασίας του με τις επαγγελματικές οργανώσεις των κλάδων τροφίμων οι οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην διασφάλιση ποιότητας, στην καθιέρωση μηχανισμών αυτοελέγχων και στη λήψη μέτρων για την διασφάλιση του κύρους των κλάδων τους.

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΒΕΚ τόνισε ότι ο Σύνδεσμος αριθμεί ένα μέρος μόνο των επιχειρήσεων που εισάγουν, επεξεργάζονται, διακινούν εμπορεύονται κρέας, παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας ενώ θα πρέπει οι έλεγχοι να ξεκινούν από τους εισαγωγείς και αντιπροσώπους κρέατος οι οποίοι και έχουν σαφή εικόνα της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος μέχρι αυτό να φτάσει στη μεταποίηση και στον τελικό καταναλωτή.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο ΣΕΒΕΚ είναι υπέρ των αυστηρών ελέγχων δεδομένου ότι θα πρέπει να εντοπίζεται άμεσα κάθε παραβατικότητα και να επιβάλλονται αυστηρά αλλά όχι άδικα μέτρα, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις συνέβη κατά το παρελθόν.

Τέλος, δεσμεύθηκε να μελετήσει μέσω της ΣΕΤΕ το συνολικό πλαίσιο διακίνησης του κρέατος και να προτείνει προς τον ΕΦΕΤ μηχανισμό ελέγχων, άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης για την άμεση αντίδραση του τομέα σε περιπτώσεις κρίσεως ή εντοπισμού διατροφικών κινδύνων.