Συνάντηση του ΣΕΒΕΚ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρη

Σε 3,114 εκατ. ευρώ το ύψος του προγράμματος διανομής φρούτων σε σχολεία Αθήνας-Θεσσαλονίκης | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΠραγματοποιήθηκε στις 9/1/2013, συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΕΒΕΚ (κα Δ. Μπακιρλή, κ.κ. Παν. Νίκας, Σωτ. Λαύκας, Γ. Γιατράκος, Στ. Σκαρίμπας, Γ. Οικονόμου) με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρη, παρουσία του Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Δημ. Μελά και των Συμβούλων του κας Καραβαγγέλη και κ. Κουρή.

Στον Υπουργό τέθηκαν τα πιο κάτω θέματα :

  1. Κατάργηση Υπουργικής Απόφασης αρ. 9993/3.5.2012 για την μεταφορά των ληγμένων και μη εμπορεύσιμων προϊόντων με διαφορετικά οχήματα.
  2. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΟΓΑΚ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ποσοστού 0,2% ανά κιλό εγχωρίου και εισαγόμενου κρέατος, δεδομένου ότι η εν λόγω εισφορά δεν ενισχύει τους ήδη υφιστάμενους ελέγχους από τις επίσημες υπηρεσίες ελέγχου του Κράτους για το κρέας και τα πουλερικά.
  3. Υποχρεωτική επισήμανση και αυστηροί έλεγχοι στα διακινούμενα προς σημεία μαζικής εστίασης παρασκευάσματα κρέατος.
  4. Συντονισμός των ελέγχων ποιότητας από μία κρατική αρχή και όχι αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων από ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Αγορανομικές υπηρεσίες, Περιφέρειες κλπ.
  5. Εναρμόνιση της Εθνικής με την Κοινοτική νομοθεσία σε θέματα ορισμών, διαδικασιών κλπ. (τροποποίηση Κ.Τ.Π. και άλλων διατάξεων).