Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος / Σ.Ε.Β.Ε.Κ. είναι Επαγγελματική Οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέλημά του τη διασφάλιση των συμφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων των επιχειρήσεων του κλάδου.

 

Ανάρτηση Οριστικών αποτελεσμάτων της 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (2η Πρόσκληση Ωφελουμένων) - Β' Κύκλος (18.12.2020)

 

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (2η Πρόσκληση Ωφελουμένων) - Β' Κύκλος (20.11.2020)

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής Β’ ΚΥΚΛΟΥ, για την πράξη με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος», παρατείνεται μέχρι και στις 18.10.2020 και ώρα 23:59:59.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, Ξενοφώντος (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.) 15α, ΤΚ 10557, Αθήνα, φάκελο με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. ενότητα 5.2.2, της πρόσκλησης) ή να αποστείλουν με e-mail, σκαναρισμένα στη διεύθυνση: goikonomou@sevek.gr.

 

Ο φάκελος (έντυπος ή ηλεκτρονικός) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να έχει αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, έως και 5 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, δηλαδή έως και 23.10.2020.

 

Η μη εμπρόθεσμη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος του server  του ΣΕΒΕΚ, email που στάλθηκαν στις διευθύνσεις: sevek@sevek.gr & goikonomou@sevek.gr δεν έχουν παραληφθεί από το φορέα μας.

Παρακαλούμε όπως ξαναστείλτε τα email που έχουν αποσταλεί από Πέμπτη 08.10.2020 και ώρα 00:01 έως και την Παρασκευή 09.10.2020 και ώρα 13:25. 
Ευχαριστούμε πολύ και ζητούμε την κατανόηση σας.

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της 1/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (1η Πρόσκληση Ωφελουμένων)

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της 1/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (1η Πρόσκληση Ωφελουμένων)

 

Αλλαντικά


Με ιστορία δυόμισι χιλιάδων χρόνων τουλάχιστον και μια αστείρευτη ποικιλία γεύσεων, τα αλλαντικά αποτελούν κυρίαρχο έδεσμα της ελληνικής διατροφής. Από τον καβουρμά του Έβρου...

Προϊόντα επεξεργασίας κρέατος


Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις σε υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής επεξεργασίας κρέατος, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και πιστοποιημένες κατά ISO 22000.

Νέα - Ειδήσεις

Από τον εκδοτικό οίκο "Σύγχρονη Παιδεία" κυκλοφόρησε η τρίτη έκδοση του βιβλίου του...
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΒΕΚΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ NUTRI - SCOREΤην πλήρη αντίθεσή...