Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας ΚρέατοςΣΕΒΕΚ, ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Mη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Αποτελεί τον Κλαδικό φορέα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή κάθε κατηγορίας κρέατος, την επεξεργασία και την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.

Ο ΣΕΒΕΚ εκπροσωπεί και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του τομέα Επεξεργασίας Κρέατος.

 • Παρέχει διαρκή, έγκυρη και έγκαιρη, εθνική, κοινοτική και διεθνή ενημέρωση για
  κάθε νομοθετική ρύθμιση.
 • Παρεμβαίνει και συμβάλλει στην τελική διαμόρφωση των νομοθετικών ρυθμίσεων.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνει για τις διαπραγματεύσεις συλλογικών συμβάσεων
  εργασίας, με γνώμονα την προάσπιση των δίκαιων συμφερόντων όλων των
  εμπλεκόμενων μερών.
 • Παρακολουθεί, γνωμοδοτεί και ενημερώνει για θέματα τεχνικά, ποιότητας,
  εξαγωγών, έρευνας, ανταγωνισμού, φορολογικά, εργατικά κλπ.
 • Εκπρόσωποι των Μελών του συμμετέχουν σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίας του
  Συνδέσμου (Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, Mάρκετινγκ, Εξαγωγών).

Ο ΣΕΒΕΚ με διαρκείς πρωτοβουλίες αναδεικνύει :

 • Τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος.
 • Την ιδιαίτερη γαστρονομική κληρονομιά των εθνικών παραδοσιακών προϊόντων
  του κρέατος.
 • Την γαστρονομική υπεροχή κάθε γωνιάς της Ελλάδας, του πλούτου των πρώτων
  υλών και του αποστάγματος γνώσης που έχει δημιουργηθεί από την εμπειρία ετών
  στην μεταποιητική βιομηχανία.

Ο ΣΕΒΕΚ προσφέρει στα Μέλη του γνώσεις και διαρκή ενημέρωση

 • Ενημερώνει για κάθε εξέλιξη που αφορά τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις του
  κλάδου της μεταποίησης και του τομέα κρέατος.
 • Συμβουλεύει τα στελέχη των εταιρειών – Μελών του για κάθε ειδικό θέμα που
  απασχολεί τον κλάδο.
 • Δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία μελετών και άρθρων που προβάλουν
  τα προϊόντα του κλάδου.
 • Πληροφορεί για τα Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα επενδύσεων, ανάπτυξης,
  προβολής και προώθησης κλπ.
 • Εξασφαλίζει συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια.

O ΣΕΒΕΚ έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό δίκτυο Επαφών και Συνεργειών.

 • Διευκολύνει την επαφή μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, ειδικών
  εμπειρογνωμόνων και διαμορφωτών της κοινής γνώμης.
 • Εξασφαλίζει την συμμετοχή και προβολή μέσα από εμπορικές – κλαδικές εκθέσεις.
 • Δημιουργεί επαφές για σύναψη συμφωνιών, επενδύσεων κλπ.
 • Συμμετέχει ως βασικός φορέας στον διαρκή διάλογο με την Πολιτεία (ΥπΑΑΤ, ΥπΑΝ,
  ΕΦΕΤ, ΓΧΚ, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κλπ.), διατυπώνοντας τεκμηριωμένες θέσεις και
  πολιτικές για την ανάπτυξη του τομέα.
 • Συμμετέχει θεσμικά σε Επιτροπές και Όργανα που συνδιαμορφώνουν αποφάσεις
  και οριστικοποιούν το νομοθετικό έργο.
 • Υποστηρίζει προτάσεις και θέσεις για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του
  κλάδου, την οικονομική τους ανάπτυξη, την διεύρυνση της απασχόλησης κλπ.
 • Πρωτοστατεί σε διεκδικήσεις και ενέργειες βελτίωσης του πλαισίου υγιούς
  επιχειρηματικότητας και των όρων ανταγωνισμού.

Η ενεργή συμμετοχή και ένταξη όλων των επιχειρήσεων στον ΣΕΒΕΚ

διασφαλίζει μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και συμβάλει στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας.