ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ-ΙΠΚ

To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ – Ι.Π.Κ. ιδρύθηκε το 2018 και λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ. Φιλοδοξία της πρωτοβουλίας είναι να καλύψει το κενό που υπήρχε στις μεμονωμένες δράσεις έρευνας της Πολιτείας, ενεργειών ανάπτυξης του συνόλου των εμπλεκομένων, αλλά και της ελλιπούς ενημέρωσης των καταναλωτών, για τα θέματα που απασχολούν καθημερινά την μεταποίηση και τα προϊόντα κρέατος.

Ειδικότερα το ΙΠΚ φιλοδοξεί:

 • να ενώσει την επιστήμη και τους κρατικούς φορείς, με την επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου επεξεργασίας κρέατος και του ευρύτερου τομέα κρέατος,
 • να λειτουργεί ως κέντρο δια βίου μάθησης,
 • να λειτουργεί ως κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής παρακολούθησης των θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις που το στηρίζουν.

Σκοποί / Στόχοι

Μεταξύ των σκοπών και στόχων του ΙΠΚ περιλαμβάνονται:

 • η ανάδειξη των προϊόντων με βάση το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος,
 • η συμβολή τους στη γαστρονομία, τη μαγειρική, τη μαζική εστίαση και τον τουρισμό,
 • η ανάδειξη της ιδιαίτερης κληρονομιάς των παραδοσιακών εθνικών προϊόντων του κλάδου,
 • η ανάδειξη και προβολή της τοπικής γαστρονομίας περιοχών της χώρας μας, του πλούτου των πρώτων υλών, αλλά και της γνώσης που έχει δημιουργηθεί από την εμπειρία ετών στην μεταποιητική βιομηχανία,
 • η επιμόρφωση – εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, των στελεχών των επιχειρήσεων του τομέα, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων από το χώρο του λιανεμπορίου, των κρεοπωλών, των chefs, του τουρισμού κ.λπ.,
 • η ερμηνεία και η εκλαΐκευση των κοινοτικών κανονισμών, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες,
 • η συνεργασία με τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολές κρέατος,
 • η συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα και φορείς του εξωτερικού,
 • ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων με αναθέσεις σε εξειδικευμένα επιστημονικά κέντρα,
 • η διοργάνωση επιμορφωτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων, με στόχο τον εμπλουτισμό της γνώσης και την πληρέστερη κατάρτιση επαγγελματιών του κλάδου,
 • η πρακτική εξάσκηση σε πιλοτικά εργαστήρια πανεπιστημιακών σχολών,
 • η τεχνολογική υποστήριξη των ΜικροΜεσαίων επιχειρήσεων του τομέα, οι οποίες δεν διαθέτουν δικά τους τμήματα R&D και επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη.

Η αναγκαιότητα

Η διαρκής ανάπτυξη και η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας τα επόμενα χρόνια απαιτούν τον μετασχηματισμό πολλών υφιστάμενων δομών και την εξέλιξη της νοοτροπίας, με προσανατολισμό σε πιο δημιουργικούς τρόπους παραγωγής, εργασίας και συνεργασίας κράτους, επιστημονικής – ερευνητικής κοινότητας και επιχειρήσεων. Σε αυτήν τη διαδικασία μετεξέλιξης, το ΙΠΚ καλείται να παίξει καταλυτικό ρόλο.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι δράσεις του Ι.Π.Κ., απευθύνονται σε όλα τα στελέχη του κλάδου, ανεξάρτητα από την θέση και το επίπεδο ιεραρχίας και περιλαμβάνουν :

 • ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα,
 • διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκών, ελεγκτικών οργάνων και στελεχών επιχειρήσεων,
 • ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις,
 • ετήσιο συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές της παραγωγικής διαδικασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση για την ένταξή σας στο ΙΠΚ.

Συμπληρώστε την Αίτηση ενδιαφέροντος  κι ενταχθείτε στο ΙΠΚ.

Πληροφορίες τηλ. 210 3253237  email : ipk@sevek.gr