Ημερίδα «Από τον Χαρίνο στο Επώνυμο αλλαντικό» 02.11.2004