Συνεργασίες – Επαφές

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Συνδέσμου, είναι οι συνεχείς παρεμβάσεις του για τη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηματική δραστηριότητα των Μελών του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΕΚ, ως υπεύθυνος και φερέγγυος συνομιλητής :

  • συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας,
  • συμμετέχει σε Επιτροπές και παρευρίσκεται  σε συσκέψεις και κάθε είδους συναντήσεις από τους οποίες απορρέει η χάραξη στρατηγικής για τον τομέα.