ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ανώτατο όργανο του ΣΕΒEK, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα Μέλη.

Κάθε εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου.

 • Εκλέγει 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία, το οποίο διοικεί τον ΣΕΒEK και χαράσσει τη στρατηγική του.
 • Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Παίρνει αποφάσεις για την στρατηγική και τη δράση του ΣΕΒΕΚ σε σχέση με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.
 • Εγκρίνει ή τροποποιεί τον ετήσιο απολογισμό εσόδων και εξόδων και τον συνολικό προϋπολογισμό για τη νέα περίοδο.
 • Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.
 • Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου τηρώντας την οριζόμενη από το Καταστατικό και το νόμο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία.

Η Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ αποτελείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Xαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του ΣΕΒΕΚ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών του.  Έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τον Σύνδεσμο. Επίσης συγκροτεί Eπιτροπές, Συμβουλευτικές Ομάδες και Ομάδες Εργασίες οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά θέματα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  2021 – 2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Οικονόμου Αγγελική, Π. Γ. ΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σκαρίμπας Στυλιανός, ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιορανίδης Δημήτριος, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπακιρλή Δέσποινα, Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

ΤΑΜΙΑΣ : Δημητρίου Ευάγγελος, ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ

ΜΕΛΗ : Ουλούκης Κων/νος Άγγελος ΦΑΕΘΩΝ ΑΒΕΕ, Σαμπατακάκης Άγγελος ΑΠΣΙ-Η ΠΙΝΔΟΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αλέξιος Υφαντής, ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

Από το 2000 – σήμερα, αποτελεί το Επιστημονικό, Συμβουλευτικό όργανο του ΣΕΒΕΚ.

 • Παρακολουθεί τις επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις στα εθνικά και κοινοτικά θέματα του τομέα.
 • Επεξεργάζεται και υποβάλλει τις προτάσεις της σε νομοσχέδια που έχουν σχέση με τη λειτουργία της βιομηχανίας αλλαντικών και επεξεργασίας κρέατος.
 • Ερευνά και μελετά τα Τεχνικά προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας Επεξεργασίας Κρέατος και προτείνει αντίστοιχες λύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις αρμόδιες αρχές.

Η αδιάλειπτη λειτουργία της και η εμπειρία και οι γνώσεις των καταξιωμένων μελών της, συνέβαλλαν στην παραγωγή ιδιαίτερα αποτελεσματικού έργου και σε μια ακόμα πιο εξειδικευμένη ενημέρωση προς τα έλη και ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν διαθέτουν ανάλογο μηχανισμό, διευκολύνοντας την διαμόρφωση αντικειμενικών και τεκμηριωμένων θέσεων.

Η ΣΕΤΕ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έχει ασχοληθεί μεταξύ άλλων με:

 • Την επικείμενη τροποποίηση των σχετικών με το κρέας άρθρων του Κ.Τ.Π.
 • Την κατηγοριοποίηση των προϊόντων του κλάδου μας.
 • Την σύνταξη και κατάθεση στον ΕΦΕΤ σχεδίου κλαδικού Οδηγού Ορθής Υγιεινής Πρακτικής.
 • Την ενημέρωση των καταναλωτών για τις ενδείξεις, την ιχνηλασιμότητα και γενικότερα για την θρεπτική αξία των προϊόντων κρέατος.
 • Την διερεύνηση υποβολής φακέλων έγκρισης ως παραδοσιακά – ιδιότυπα προϊόντα, ορισμένων προϊόντων κρέατος, σαλάμι αέρος, σαλάμι τ. Λευκάδος, λουκάνικο με πορτοκάλι και πράσο, γύρος, σουβλάκι – καλαμάκι – μπιφτέκι κλπ.
 • Την εναρμόνιση της υγειονομικής και αγορανομικής νομοθεσίας.
 • Την εισφορά 0,2%/κιλό κρέατος υπέρ ΕΛΟΓΑΚ.
 • Τα Κτηνιατρικά τέλη για τους ελέγχους – επιθεωρήσεις.
 • Την τήρηση των ισοζυγίων κρέατος, τους παρακείμενους χώρους και τα κτηνιατρικά τέλη.
 • Το νομοθετικό πλαίσιο για την επισήμανση.
 • Το νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα.
 • Με την επικοινωνιακή διαχείριση και έκδοση δελτίων τύπου που αφορά σε τρόφιμα επιμολυσμένα με σαλμονέλα.
 • Με το θέμα της νομοθεσίας που αφορά στην επισήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών στα τελικά προϊόντα.
 • Με την Επισήμανση 1ης ημερομηνίας κατάψυξης του κρέατος.
 • Με τον Καν. 775/2018 σχετικά με την ένδειξη της χώρα καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου (έναρξη ισχύος από 1/4/2020).
 • Με την επισήμανση Nutri Score.
 • Με την ΚΥΑ σχετικά με την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και προσδιορισμό συχνότητας επιθεωρήσεων.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου, απαρτίζουν ειδικές ομάδες εργασίας για κάθε γενικό ή ειδικό θέμα που προκύπτει γύρω από :

 • Διαφήμιση – Προώθηση : Επιτροπή Marketing
 • Εργατικά – Φορολογικά
 • Θέματα ΕΦΕΤ
 • Λοιπά θέματα