Συμβουλές για ασφαλείς και γευστικές απολαύσεις

Τα Προϊόντα Επεξεργασίας Κρέατος, τα επιλέγουμε με βάση :

 • Το χρώμα
 • Τη δομή και την κατανομή του λίπους
 • Την ικανότητα συγκράτησης των χυμών
 • Τη γεύση τους

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες όπως :
 • Την διαθρεπτική αξία των προϊόντων
 • Τα συστατικά
 • Το είδος της εκτροφής των ζώων
 • Τις οδηγίες συντήρησης
 • Τα στοιχεία παραγωγού
 • Τον κωδικό έγκρισης των εγκαταστάσεων παραγωγού
 • Την ημερομηνία λήξης

Το επώνυμο και τυποποιημένο προϊόν

μας διασφαλίζει ότι το τρόφιμο που επιλέξαμε είναι ασφαλές

διότι προέρχεται από εγκεκριμένες επιχειρήσεις

κι έχει υποβληθεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.