Ελληνική Βιομηχανία Προϊόντων Επεξεργασίας Κρέατος. Σύγχρονη, Ανταγωνιστική, Πρωτοπόρος