Προβληματίζεται & αντιδρά ο ΣΕΒΕΚ στο εργασιακό νομοσχέδιο

Αγγ. Οικονόμου, πρόεδρος ΣΕΒΕΚ: “Είναι σημαντικό να απαλειφθούν από το σχέδιο νόμου για την Προστασία της εργασίας, όσα από τα σημεία λειτουργούν αποτρεπτικά στην αναπτυξιακή πορεία και στην οικονομία της χώρας μας”

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, ο οποίος  εκπροσωπεί σε πανελλαδικό επίπεδο τις επιχειρήσεις παρασκευής, μεταποίησης και επεξεργασίας κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας, μετά από αναλυτική μελέτη του εργασιακού νομοσχεδίου και την καταγραφή των απόψεων από τις επιχειρήσεις – Μέλη του, εκφράζει τους έντονους προβληματισμούς του για βασικά εμπόδια που η εφαρμογή του θα δημιουργήσει στην ελεύθερη και παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται αρκετές θετικές τροποποιήσεις στο υφιστάμενο εργατικό δίκαιο, ωστόσο σε πολλά σημεία του προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν πρόσθετα οικονομικά και λειτουργικά βάρη στις επιχειρήσεις, αγνοούνται οι πραγματικές τους ανάγκες, δεν δημιουργούνται ευέλικτοι τρόποι απασχόλησης, περιορίζεται υπερβολικά το διευθυντικό δικαίωμα οργάνωσης κάθε επιχείρησης, δεν διευκολύνεται & δεν στηρίζεται η αύξηση της  απασχόληση ενώ δεν ευνοεί την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Οι επιμέρους προβληματισμοί του Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ και οι προτάσεις επίλυσής τους θα τεθούν αναλυτικά υπόψη του αρμόδιου υπουργού Κωστή Χατζηδάκη και παράλληλα θα κατατεθούν στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό την άμβλυνση και επίλυση των δυσμενών του συνεπειών στις επιχειρήσεις, ιδίως του ευαίσθητου τομέα των τροφίμων.

Στις παρατηρήσεις του ΣΕΒΕΚ περιλαμβάνονται προβλέψεις οι οποίες πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο διευκρινίσεων ή εξειδικεύσεων όπως αυτή για το υποχρεωτικό πενθήμερο σε έκτακτες περιπτώσεις και με την συναίνεση του εργαζόμενου, η μετατροπή της αναιτιώδους καταγγελίας σε αιτιώδη, η ανάγκη εξαίρεσης των υψηλά αμειβόμενων στελεχών από την υπαγωγή στα χρονικά όρια εργασίας, ο τρόπος που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου η εφαρμογή της κάρτας εργασίας κλπ.

“Είναι σημαντικό να απαλειφθούν από το σχέδιο νόμου για την Προστασία της εργασίας, όσα από τα σημεία λειτουργούν αποτρεπτικά στην αναπτυξιακή πορεία και στην οικονομία της χώρας μας, ενώ παράλληλα θα επιδράσουν αρνητικά, τόσο στην παραγωγική λειτουργία του κλάδου μας, στην δυνατότητα κάλυψης των καθημερινών αναγκών της τροφοδοτικής αλυσίδας, όσο και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου μας” τόνισε η Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ κα Αγγελική Οικονόμου, συμπληρώνοντας ότι “οι επιχειρήσεις επιδιώκουν πάντα την εργασιακή ειρήνη και το καλό κλίμα με τους εργαζόμενους τους”.

Read the PDF