Προβληματισμοί & προτάσεις του ΣΕΒΕΚ για το εργασιακό νομοσχέδιο

Μετά από εκτενή ανάλυση του νομοσχέδιου της κυβέρνησης και του κ. Χατζηδάκη για τα εργασιακά, τόσο από τα Μέλη του Δ.Σ. αλλά και με την υποστήριξη ειδικών τεχνοκρατών, νομικών και εργατολόγων, καθώς και μετά την καταγραφή των απόψεων επιχειρήσεων – Μελών του, ο ΣΕΒΕΚ κατέθεσε εγγράφως στον αρμόδιο Υπουργό τους προβληματισμούς και τις προτάσεις του επί των σημαντικότερων θεμάτων που η εφαρμογή του προτεινόμενου νομοσχεδίου θα δημιουργήσει, ενώ παράλληλα κατέθεσε τις απόψεις του και στην δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, εξέφρασε την άποψη ότι, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται αρκετές θετικές τροποποιήσεις στο υφιστάμενο εργατικό δίκαιο, ωστόσο σε πολλά σημεία του προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν πρόσθετα οικονομικά και λειτουργικά βάρη στις επιχειρήσεις, αγνοούνται οι πραγματικές τους ανάγκες, δεν δημιουργούνται ευέλικτοι τρόποι απασχόλησης, περιορίζεται υπερβολικά το διευθυντικό δικαίωμα οργάνωσης κάθε επιχείρησης, δεν διευκολύνεται & δεν στηρίζεται η αύξηση της απασχόλησης, ενώ δεν ευνοεί την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Επίσης, στις παρατηρήσεις του ΣΕΒΕΚ περιλαμβάνονται προβλέψεις οι οποίες πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο διευκρινίσεων ή εξειδικεύσεων όπως αυτή για το υποχρεωτικό πενθήμερο σε έκτακτες περιπτώσεις και με τη συναίνεση του εργαζόμενου, η μετατροπή της αναιτιώδους καταγγελίας σε αιτιώδη, η ανάγκη εξαίρεσης των υψηλά αμειβόμενων στελεχών από την υπαγωγή στα χρονικά όρια εργασίας, ο τρόπος που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου η εφαρμογή της κάρτας εργασίας κλπ.