Επιστημονική Ημερίδα “Κρέας – Κρεατοσκευάσματα: Τεχνολογίες-καινοτομίες στην παραγωγή και συσκευασία”

Στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης FOODTECH 2019, η οποία διεξήχθη στο Metropolitan Expo (12-14 Οκτωβρίου 2019), πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΣΕΒΕΚ, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, Επιστημονική Ημερίδα με θεματικές ομάδες που προσέγγισαν τις “Τεχνολογίες και καινοτομίες στην παραγωγή και συσκευασία Τροφίμων & ποτών”.

Η ημερίδα, περιλάμβανε έξι ενότητες, μεταξύ των οποίων η ενότητα 3 (ώρα 13.30-14.45) με θέμα  Κρέας-Κρεατοσκευάσματα,

Συντονίστρια την Μαργαρίτα Τσάκωνα / Γεωπόνος-Επιστήμης Τροφίμων, μέλος ΠΕΤΕΤ και Ομιλητές τους κ.κ. :

  • Νικόλαο Σολωμάκο, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • Θεόδωρο Καλλίτση, Τεχνολόγος Τροφίμων – Κτηνίατρος – Perrotis College της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης & Μπίκας Α.Ε.
  • Βογιάννου Γεώργιο, Τεχνολόγος Τροφίμων, PROVIL.
  • Μάρκο Σκευοφύλαξ, Γ. Διευθυντής, BIZERBA.
  • Σκαρίμπας Στέλιος, Δ. Σύμβουλος Elvida Foods.