Η αναγνώριση του Γύρου ως ΕΠΙΠ και η ανακατάλυψη της διεθνούς αγοράς