ΚΑΡΝΕΛ ΑΕ

Ιδρύθηκε το 1974 και προμηθεύει τη Βιομηχανία Τροφίμων, με εξειδίκευση στον τομέα της Επεξεργασίας Κρέατος, με δραστηριότητα στα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Εισαγωγή, ανάμιξη και διάθεση βοηθητικών υλών, προσθέτων, μπαχαρικών και καρυκευμάτων
  • Εισαγωγή και διάθεση τεχνητών εντέρων
  • Αντιπροσωπείες κρεάτων, πουλερικών
  • Αντιπροσωπείες μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εισαγωγή και διάθεση ειδών προστασίας και υγιεινής εργαζομένων

 

Αγ. Παύλου 54 & Ικαρίας
121 32 Περιστέρι, Αθήνα
Τηλ. 210 57 52 764
info@carnel.gr 
https://carnel.gr